1519-2, Hihuei, Ojiya Shi, Niigata, 947-0003
Hiu 丙1518 Ojiya-shi Niigata-ken 947-0003 JP
0258-82-89270258-82-8927
090-8643-9145090-8643-9145
0258-82-8927

Mainly 2-3year old Kohaku, Sanke and Showa from Dainichi bloodline

Rating
Claimed/Unclaimed
Featured/Unfeatured
1185-2, Aikawa, Kitauonuma-gun, Niigata, 949-7507 1.44 km
0258-89-39000258-89-3900
0258-89-4008
Contact
Yoshiyuki Hirasawa
1448 Hiu, Ojiya-shi, Niigata-ken, Japan, 947-0003 1.5 km
Dealer in Koi related dry goods
Aerial view of Yamasan Koi Farm
706, Aikawa, Kawaguchimachi, Kitauonuma-gun, Niigata, 949-7507 2.18 km
0258-89-23060258-89-2306
0258-89-2533
Also referred to as Yamazaki Koi Farm
Contact
Manabu Yamasaki
221 Kawaguchiaraya, Nagaoka-shi, Niigata-ken 949-7508, Japan 2.38 km
0258-89-26680258-89-2668
Contact
Seiichi Miya
2065, Aikawa, Kawaguchimachi, Kitauonuma-gun, Niigata, 949-7507 2.39 km
0258-89-22400258-89-2240
0258-89-2240
Contact
Nobuaki Hiroi
96 Kawaguchiushigashima, Nagaoka-shi, Niigata-ken 949-7505, Japan 2.56 km
0258-89-26520258-89-2652
0258-89-2768
Contact
Masaharu Hoshino
199 Kawaguchibudōkubo, Nagaoka-shi, Niigata-ken 949-7506, Japan 2.61 km
0258-89-22540258-89-2254
Contact
Kazumi Watanabe
Aerial view of Miyatora Koi Farm
318 Kawaguchiushigashima, Nagaoka-shi, Niigata-ken 949-7505, Japan 2.67 km
0258-89-26480258-89-2648
080-5674-9142080-5674-9142
0258-81-4133
Contact
Katsunori Miya
Aerial view of Isa Koi Farm's facility
491, Hiu, Ojiya-shi, Niigata, 947-0003 2.92 km
Producing only Gosanke, and mainly Showa, of which unquestionably one of Japan’s leading pr...
Contact
Mitsunori Isa
jkx.jpg
1 Chome-13-28 Honchō, Ojiya-shi, Niigata-ken 947-0021, Japan 3.15 km
Japan Koi Export (JKX) is a well-established company based in Ojiya City, Niigata, which is in th...
Showing 1 - 10 of 104 results